อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

คีมตอนสัตว์ ขนาด 12 นิ้ว สำหรับตอนแพะแกะ
หมวดหมู่สินค้า: อุปกรณ์สำหรับแพะแกะ
คีมตอนสัตว์  ขนาด 12 นิ้ว ใช้ตอนสัตว์ขนาดเล็กเช่น ตอนแพะ ตอนแกะ ตอนลูกวัว เป็นต้น
จาก 2,500.00 บาท ลดทันที 500 บาท
ราคา 2,000.00 บาท

02 ธันวาคม 2560

ผู้ชม 2443 ผู้ชม

คีมตอนสัตว์  ขนาด 12 นิ้ว

ใช้ตอนสัตว์ขนาดเล็กเช่น ตอนแพะ ตอนแกะ เป็นต้น

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com