อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

คีมตัด ขนาด 12 นิ้ว
หมวดหมู่สินค้า: อุปกรณ์สำหรับแพะแกะ
คีมตัด ขนาด 12 นิ้ว ใช้สำหรับสัตว์ขนาดเล็กเช่น แพะ แกะ ลูกวัว เป็นต้น
จาก 2,500.00 บาท ลดทันที 500 บาท
ราคา 2,000.00 บาท

แท็ก:

27 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 3210 ผู้ชม

คีมตัด ขนาด 12 นิ้ว
ใช้สำหรับสัตว์ขนาดเล็กเช่น แพะ แกะ ลูกวัว เป็นต้น

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com