อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

ชุดตีเบอร์ร้อน 0-9
สำหรับทำตัวเลขบนผิวหนังสัตว์ 
จาก 3,900.00 บาท ลดทันที 2700 บาท
ราคา 1,200.00 บาท

06 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 6683 ผู้ชม

ชุดตีเบอร์ร้อน 0-9 สำหรับทำตัวเลขบนผิวหนังสัตว์ 

ในชุดประกอบด้วยเลข 0-9 

ขนาดตัวเลข 6cm. x 4cm.

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com