อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

ชุดตีเบอร์เย็น 0-9 สำหรับทำตัวเลขบนผิวหนังสัตว์
ในชุดประกอบด้วยเลข 0-9 รวมจำนวน 9 ชิ้น  ขนาดตัวเลข 3 นิ้ว
จาก 12,500.00 บาท ลดทันที 2510 บาท
ราคา 9,990.00 บาท

22 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 3287 ผู้ชม

ชุดตีเบอร์เย็น 0-9 สำหรับทำตัวเลขบนผิวหนังสัตว์ 

ในชุดประกอบด้วยเลข 0-9 รวมจำนวน 9 ชิ้น 

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com