อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

แท่งสีเขียนสัตว์ Marking Stick แท่งสีเขียนสัตว์ Marking Stick
สีน้ำเงิน/สีแดง/สีเขียว/สีเหลือง/สีดำ ใช้สำหรับเขียนหรือทำเครื่องหมายบนผิวหนังสัตว์
จาก 70.00 บาท ลดทันที 5 บาท
ราคา 65.00 บาท

09 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 3321 ผู้ชม

แท่งสีเขียนสัตว์ (Making Stick) สีน้ำเงิน/สีแดง/สีเขียว/สีเหลือง/สีดำ

ใช้สำหรับเขียนหรือทำเครื่องหมายบนผิวหนังสัตว์ เพื่อเป็นการทำเครื่องหมายหรือคัดแยกสัตว์ออกจากฝูง

ไม่ทำอันตรายหรือมีผลต่อผิวหนัง ของสัตว์ และสามารถล้างน้ำออกได้โดยง่าย

 

หมายเหตุ: กรุณาระบุสีที่ท่านต้องการในช่องหมายเหตุขณะทำการสั่งซื้อด้วยนะคะ 

 

 

 

 

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com