อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

Oldberg Laminectomy forceps shoft 10” and total length 12”
หมวดหมู่สินค้า: อุปกรณ์ผ่าตัด
Oldberg Laminectomy forceps shoft 10” and total length 12”
ราคา 2,200.00 บาท

11 กันยายน 2562

ผู้ชม 415 ผู้ชม

Oldberg Laminectomy forceps
shoft 10” and total length 12”

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com