อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

ชุดเครื่องมือผ่าตัด 8 ชิ้น Surgery Set
ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก 8 ชิ้น 8 pcs. surgery set
ราคา 1,100.00 บาท

19 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 555 ผู้ชม

ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก 8 ชิ้น

1. คีมจับเส้นโลหิตแบบตรง จำนวน 1 ชิ้น

2. Forcep แบบมีเขี้ยว จำนวน 1 ชิ้น

3. Forcep ไม่มีเขี้ยว จำนวน 1 ชิ้น

4. คีมจับเข็มเย็บแผล จำนวน 1 ชิ้น

5. ใบมีด เบอร์ 24 จำนวน 1 ชิ้น

6. ด้ามมีด เบอร์ 4 จำนวน 1 ชิ้น

7. กรรไกรผ่าตัด  จำนวน 1 ชิ้น

8. กระเป๋าใส่เครื่องมือนึ่งได้ จำนวน 1 ชิ้น

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com