อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

ดูบทความวิธีการผสมเทียมสุกร

วิธีการผสมเทียมสุกร

หมวดหมู่: บทความแนะนำ

การผสมเทียมสุกร เป็นวิธีการรีดน้ำเชื้อจากสุกรแล้วนำไปฉีดเข้าที่อวัยวะสืบพันธุ์ของสุกรตัวเมียในระยะเป็นสัด โดยเลือกฉีดในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ตัวเมียตั้งท้อง โดยไม่ต้องให้ผสมพันธุ์กันเองด้วยวิธีธรรมชาติ

วิธีที่จะทำการผสมเทียมแม่พันธุ์สุกรให้ประสบผลสำเร็จนั้นมีดังนี้

1. ต้องทำการตรวจการเป็นสัดของแม่สุกรอยู่เสมอวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น โดยปกติการเป็นสัดจะมีอายุ 2-3 วัน แต่ระยะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผสมเทียมคือ จะต้องกระทำหลังจากที่แม่สุกรเป็นสัดอย่างแท้จริงแล้วประมาณ 24 ชั่วโมง
2. การผสมเทียมสุกร จะทำการฉีดน้ำเชื้อจากขวดน้ำเชื้อ โดยใช้อวัยวะเพศเทียมตัวผู้สอดเข้าไปถึงปากมดลูก แล้วจึงฉีดน้ำผ่านเข้าไปเพื่อผสมกับไข่
3. น้ำเชื้อสุกรจะต้องมีการบรรจุอย่างดี และต้องเก็บไว้ในอุณภูมิ 15-20องศาเซลเซียส เมื่อจะใช้ให้นำขวดน้ำเชื้อผสมกับน้ำยาละลายแล้วทำการปิดฝาจุกขวด
4. ทำการทดสอบการรั่วไหล โดยการตัดส่วนปลายแหลมของจุกขวดน้ำเชื้อออก โดยเอานิ้วหัวแม่มือกดที่ปลายแหลม กลับขวดน้ำเชื้อแล้วบีบทดสอบดู
5. จับส่วนกลางของอวัยวะเพศเทียมตัวผู้ไว้ แล้วดัดให้งอโค้งขึ้นเล็กน้อย เพื่อทำการสอดเข้าไปในช่องคลอด เพื่อจะได้ไม่สอดผิดพลาดเข้าไปในส่วนของกระเพาะปัสสาวะ
6. ทำความสะอาดอวัยวะเพศของแม่สุกรด้วยกระดาษชำระ แล้วใช้มือจับโดยใช้นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือเปิดอวัยวะเพศแม่สุกร จากนั้นทำการสอดอวัยวะเพศผู้เข้าไปด้วยความนิ่มนวล และระมัดระวังโดยให้ส่วนปลายสูงขึ้นเล็กน้อย และสอดเข้าไปจนถึงปากมดลูก
7. เมื่อทำการสอดอวัยวะเพศเทียมตัวผู้เรียบร้อยแล้ว แม่สุกรจะสามารถรับถึงความรู้สึกได้ก็จะใช้นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือเปิดอวัยวะเพศแม่สุกร จากนั้นทำการสอดอวัยวะเพศเทียมตัวผู้ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อล็อกให้เข้ากับปากมดลูก ป้องกันมิให้น้ำทะลักออกมา ในกรณีที่อาจเกิดการไม่ลงล็อกก็ให้ถอดมากระทำใหม่
8. จากนั้นให้นำขวดน้ำเชื้อจ่อเข้าไปที่อวัยวะเพศเทียมตัวผู้ แล้วบีบน้ำเชื้อช้า ๆ จนกว่าน้ำเชื้อทั้งหมดเข้าไปจนหมด แล้วคลายขวดเพื่อให้อากาศเข้าไปในขวด จากนั้นก็บีบขวดไล่อากาศดันตามเข้าไปอีก
9. ทิ้งไว้สักครู่หนึ่ง แล้วจึงหมุนอวัยวะเพศเทียมตัวผู้ออก โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา เช็ดและทำความสะอาดด้วยกระดาษชำระ จากนั้นจึงนำไปทำความสะอาดนึ่งฆ่าเชื้ออีกประมาณ 10 นาที แล้วจึงนำอวัยวะเพศเทียมตัวผู้เก็บไว้ และต้องมั่นใจว่าทำความสะอาดจนแห้งสนิท
การผสมเทียมถือว่ามีประโยชน์มากและเป็นการลดปัญหาการนำพ่อพันธุ์เดินทางไปผสมพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล และยังเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี การผสมเทียมนี้หากจะให้ได้ผลดีแล้วต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิคอย่างดี มีความชำนาญพอสมควร มีความรอบคอบสูง จึงจะประสบผลสำเร็จได้โดยง่าย หากเป็นเกษตรกรที่ไม่มีความรู้ความชำนาญอาจทำให้ประสบความสำเร็จในการผสมเทียมได้ยากกว่า

 

 

Source: http://www.animals-farm.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3/

25 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ชม 33744 ครั้ง

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com