อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

Syringe TPX ไซริงค์ ต้มได้ ขนาด 50ซีซี
หมวดหมู่สินค้า: เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา
ไซริงค์ไฟเบอร์ ไซริงค์ต้มได้  ไซริงค์สเกลนูน  ขนาด  50ซีซี
ราคา 150.00 บาท

26 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 6575 ผู้ชม

 

Syringe TPX ไซริงค์ต้มได้ 

ไซริงค์สเกลนูน  ขนาด  50ซีซี

 

 

 

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com