อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

กรรไกรตัดเขี้ยว ตัดฟันลูกสุกร
หมวดหมู่สินค้า: สุกร : อุปกรณ์ฟาร์มสุกร
กรรไกรตัดเขี้ยว กรรไกรปากนกแก้ว ใช้ตัดฟันลูกสุกร วัสดุ สแตนเลส
ราคา 1,124.00 บาท

30 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 11811 ผู้ชม

Pig Tooth Cutter Stainless

กรรไกรตัดเขี้ยว ตัดฟัน คีมตัดเขี้ยวลูกสุกร

กรรไกรปากนกแก้ว ใช้สำหรับตัดเขี้ยวตัดฟันลูกสุกรแรกคลอด

วัสดุ สแตนเลส

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com