อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

คีมตัดหาง ห้ามเลือด
หมวดหมู่สินค้า: สุกร : อุปกรณ์ฟาร์มสุกร
ใช้สำหรับตัดหางลูกสุกร
ราคา 850.00 บาท

21 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 7973 ผู้ชม

คีมตัดหางห้ามเลือดขนาด 19ซม. ใช้สำหรับตัดหางลูกสุกร

วัสดุ ทำจากสแตนเลสอย่างดี

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com