อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

เดือยเกลียวผสมเทียมสุกรสาว
เดือยเกลียวหัวยาง ใช้สำหรับผสมเทียมสุกรสาว สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
ราคา 15.00 บาท

30 มีนาคม 2567

ผู้ชม 7386 ผู้ชม

เดือยเกลียว ชนิดหัวยาง

ใช้สำหรับผสมเทียมสุกรสาว

สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com