อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

เดือยโฟมผสมเทียม 2in1 แบบมีไส้ในตัว เดือยโฟมผสมเทียม 2in1 แบบมีไส้ในตัว
เดือยโฟมผสมเทียม 2in1 แบบมีไส้ในตัว สำหรับหมูนาง / หมูสาว  
ราคา 15.00 บาท

30 มีนาคม 2567

ผู้ชม 6404 ผู้ชม

เดือยโฟมผสมเทียม 2in1 แบบมีไส้ในตัว

ใช้สำหรับผสมเทียมสุกร

สำหรับใช้แล้วทิ้ง

ลังบรรจุ 500 ชิ้น 

**กรุณาระบุหมูนางหรือหมูสาวในช่องหมายเหตุตอนสั่งซื้อด้วยนะคะ***

 

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com