อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

หูฟังแพทย์ ชุดหูฟังหัวใจ Stethoscope 3M Classic III ผู้ใหญ่ หูฟังแพทย์ ชุดหูฟังหัวใจ Stethoscope 3M Classic III ผู้ใหญ่
หมวดหมู่สินค้า: วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์
ช่วยฟังเสียงการอัตราการเต้นของหัวใจ 3M Classic III กล่องบรรจุ 1 ชิ้น
ราคา 4,500.00 บาท

28 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 11867 ผู้ชม

ช่วยฟังเสียงการอัตราการเต้นของหัวใจ
3M Classic III
กล่องบรรจุ 1 ชิ้น

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com