อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

ชุดเครื่องมือผ่าตัด 9 ชิ้น Surgery Set
ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก 9 ชิ้น 9 pcs. surgery set
ราคา 1,250.00 บาท

30 มีนาคม 2567

ผู้ชม 16537 ผู้ชม

ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก 9 ชิ้น

1. คีมจับเส้นโลหิตแบบตรง 6นิ้ว (Artery Forcep) จำนวน 1 ชิ้น

2. คีมจับเนื้อเยื่อ 6นิ้ว แบบมีเขี้ยว จำนวน 1 ชิ้น

3. คีมจับเข็มเย็บแผล 6นิ้ว (Mathieu N/H) จำนวน 1 ชิ้น

4. ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 24 จำนวน 10 ชิ้น

5. ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 4 จำนวน 1 ชิ้น

6. คีมจับเนื้อเยื่อ 6นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น

7. กรรไกรผ่าตัด 6นิ้ว  จำนวน 1 ชิ้น

8. เข็มเย็บโค้ง จำนวน 1 ห่อ

9. กระเป๋าใส่เครื่องมือผ่าตัด จำนวน 1 ชิ้น

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com