อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

ถุงมือผสมเทียม ถุงมือพลาสติก ยาวถึงหัวไหล่ LDPE Disposable Long Glove ถุงมือผสมเทียม ถุงมือพลาสติก ยาวถึงหัวไหล่ LDPE Disposable Long Glove
หมวดหมู่สินค้า: โค : อุปกรณ์ผสมเทียมโค
ใช้ในงานผสมเทียม, ล้วงคลอด, งานทดลอง และงานอื่นๆ กล่องบรรจุ 100 ชิ้น
ราคา 210.00 บาท

30 มีนาคม 2567

ผู้ชม 11161 ผู้ชม

LDPE Disposable Long Glove

ถุงมือผสมเทียม ถุงมือล้วงคลอด ทำจากพลาสติก มีขนาดยาวถึงหัวไหล่

สำหรับใช้แล้วทิ้ง

กล่องบรรจุ 100 ชิ้น

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com