อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

ชุดสักเบอร์หู พร้อมตัวเลข 0-9
ชุดสักเบอร์หู 4 ตำแหน่ง พร้อมตัวเลข 0-9 ขนาดตัวเลขสักสูง 1 ซม.
ราคา 1,290.00 บาท

09 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 10138 ผู้ชม

ชุดสักเบอร์หู 4 ตำแหน่ง 

Tattoo Piler Set; 0-9 

ขนาดตัวเลขสักสูง 1 ซม.

 

วิธีการสักเบอร์หู

  การสักเบอร์หูเป็นวิธีที่คงทนถาวร ติดตัววัวตลอดชีวิต วิธีทำง่าย สัตว์ไม่เจ็บ และไม่ยุ่งยาก ควรทำพร้อมๆกับการติดเบอร์หู ควรทำภายในสัปดาห์แรกหลังจากลูกโคเกิด การสักเบอร์หูควรสักใต้ใบหูขวา (เพราะหูซ้ายติดเบอร์หู)

       วิธีการสักจัดเรียงเบอร์ หรือเลื่อนเลขเบอร์ของคีมสักตามที่ต้องการดังภาพประกอบ ก่อนทำการสักให้ลองหนีบลงบนกระดาษเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน แล้วหนีบลงใต้ใบหูด้านขวาของลูกวัวบริเวณที่ไม่มีขน และไม่โดยเส้นเลือด ตำแหน่งที่มีพื้นที่มากที่สุดดังภาพประกอบ หากมีไขมันใต้ใบหูให้เช็ดออกให้หมด หนีบเพียงครั้งเดียวแล้วเอาคีมออก ทาหมึกสักลงให้ทั่วบริเวณที่สักเบอร์ โดยใช้มือขยี้หมึกลงบนตำแหน่งที่สักเบอร์ หมึกจะฝังใต้ผิวหนังที่เข็มสักเจาะ หากทำการสักแล้วหมายเลขผิดก็ไม่ต้องลงหมึก ปล่อยทิ้งไปสัก 1 สัปดาห์แล้วจึงสักใหม่

 

เอกสารอ้างอิง

คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2536. รวมเรื่องโคเนื้อ. โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. 433 หน้า

ที่มา: http://anuratli.exteen.com/20100720/ear-tattoo

 

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com