อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

ABOUT US

บริษัท นิวตริพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับปศุสัตว์ เริ่มแรกบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าสำหรับฟาร์มสุกร และต่อมาได้ขยายสินค้าไปยังกลุ่มฟาร์มโคนม โคเนื้อ, คลินิกรักษาสัตว์ รวมทั้ง อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์ บริการจัดส่งรวดเร็ว ทำงานด้วยความซื่อสัตย์

สินค้าสำหรับฟาร์มสุกร

สินค้าสำหรับฟาร์มโค,โคนม

เครื่องมือแพทย์

คลินิกรักษาสัตว์

เพิ่มเติม

Promotion

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์

อุปกรณ์ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนม โคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ อุปกรณ์ผ่าตัด ผ่าซาก วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์ เครื่องมือแพทย์ แลป

อุปกรณ์ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนม โคเนื้อ งานผสมเทียม เครื่องมือสัตวแพทย์ คลินิกรักษาสัตว์ ยารักษาสัตว์ เครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์การแพทย์ สำลี เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ถุงมือไวนิล ถุงมือพลาสติกยาว หมวกคลุมผม แลป คลอรีน พาราฟีมล์ บีกเกอร์ เทอร์โมมิเตอร์

Engine by shopup.com